..................................... ........Müze HakkındaHacettepe Sanat Müzesi Kataloğu için tıklayınız.>

Üniversiteler ve Sanat Müzeleri

Dünya üniversiteleri sıralamasında ilk on sırada bulunan üniversitelerin tamamında sanat müzeleri vardır. Harvard Sanat Müzesi üç ayrı sanat müzesinden oluşmaktadır. 1895 yılında kurulan Fogg, 1903 yılında kurulan Busch- Reisinger, 1985 yılında kurulan Arthur M. Sackler Müzesi yanı sıra sanat alanında araştırmalar yapmaya olanak tanıyan dört araştırma merkezi de üniversite bünyesindedir. Oxford Üniversitesinin Ashmolean Müzesini, Cambridge Üniversitesinin Fitzwilliam Müzesini, Stanford Üniversitesinin The Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts Müzesini, Yale Üniversitesinin Yale Sanat Galerisini, The Princeton Üniversitesinin Princeton Sanat Müzesini bu örnekler arasında saymak mümkündür.

Hacettepe Üniversitesi müzelerin bu önemli misyonunun farkındadır ve kendi bünyesinde sanat, kültür ve bilim müzelerini kurarak bu hamleyi başlatmış bulunmaktadır.

Geçmişten bu yana müzelere eser kazandırmada en geçerli yöntem hala bağış yöntemidir. Louvre, MoMA, Metropolitan vb. gibi Dünyanın en önemli müzeleri bağış yolu ile eser sahibi olmaya devam etmektedir. Ya sanatçısı tarafından, ya eseri daha önce satın alan bir kişi (iş adamı, koleksiyoner, vb.), ya da müzenin bulunduğu kentin önemli vakı arı eseri doğrudan müze için satın alır ve bağış yapar.

Bunun dışında satın alma yöntemidir ki, önemli bir sanatçının eserini müze kendi bütçesinden satın alarak koleksiyonunu zenginleştirmeyi sürdürür.

2016 yılında Hacettepe Sanat Müzesi kendi koleksiyonunu zenginleştirme çalışmalarına kapsamında resim, heykel, video, fotoğraf, seramik ve gra k sanatları alanında isim yapmış önemli sanatçılarından bağış yolu ile 80’e yakın eserlerini koleksiyonuna dahil etmiştir.

Toplamda 48 eseri bulunan Burhan Doğançay’ın 4’ü tuval üzerine yağlıboya olmak üzere 8 eseri daha eşi Angela Doğançay tarafından bağışlanmıştır. Mengü Ertel, Bülent Erkmen, Sadık Karamustafa, Jale Erzen, Kemal İskender, Tülin Onat, Cevat Demir, Hane Yeter, Serpil Yeter, Bünyamin Özgültekin, Nedret Sekban, Nezih Çavuşoğlu, Bahri Genç, Devabil Kara, Bahar Kocaman, Mürteza Fidan, Erkan Özdilek, Zafer Mintaş, Çağrı Saray, Orkun Mustafa Müftüoğlu, Sema Ilgaz Temel, Özlem Üner, Mehmet Ali Uysal, Mehmet Yılmaz, Cezmi Orhan, Atila İlkyaz, Genco Gülan, Ferhat Özgür, Nurdan Karasu, Hayri Esmer, Lüt Özden, Ahmet Öğüt, Barış Sarıbaş, Mehmet Öğüt eserleri ile müzemizin önemli sanatçıları arasında yerlerini aldılar. Müzemiz için büyük kazanımdır bu.

Yine Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev alan öğretim elemanlarından Cebrail Ötgün, Hasan Kıran, Zuhal Baysar, Serap Emmungil, Nil Köken, Ozan Bilginer, Havva Altun, Aslı Işıksal, Mehdi Saadeti, Seval Şener, Burcu Sultan Demir, Tuba Merdeşe, Engin Esen, Ceren Selmanpakoğlu, Okan Ercan 2016 yılında eser bağışında bulunarak koleksiyonumuzun zenginleşmesine ayrıca katkı vermişlerdir.

Bağış verdikleri eserleri ile Hacettepe Sanat Müzesi koleksiyonun zenginleşmesine katkı veren sanatçılara; elinizdeki kitabın basımında emeği geçen proje ekibine ve kitabın basımında karşılaşılan zorlukları aşmamızda vermiş olduğu destekten dolayı Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Haluk Özen’e teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Hüsnü Dokak
Hacettepe Sanat Müzesi Müdürü
 

Sanat Müzelerinin Tarihi Kimlikleri Ve Sorumlulukları Üzerine
Doç. Dr.
Zeynep Yasa Yaman

Doğa nesnelerini ve sanat yapıtlarını saklama geleneği eski olmakla birlikte müzecilik kavramı 18. yüzyılda ortaya çıkmış, 20. yüzyılda araştırmaların ve teknolojinin gelişimi konuya bilimsel olarak yaklaşmayı gerekli kılmıştır. Görülmektedir ki, müzelerde, sanat ve bilim birlikteliği tarihin en eski çağlarından bu yana içiçedir

Bugün müzeler biçim, içerik ve işlev açısından farklılıklarını, düşüncelerini, özgünlüklerini, kısaca kimliklerini ortaya koymayı önemsemekte, bu tutumlarını iki yönteme başvurarak belirginleştirmektedirler: Müzebiliminin interdisipliner yaklaşımı ve arkeolojik/sanat /tarihsel çalışmalar.

Bir yapıtın müze mekanındaki varlığı ile galerideki varlığının en temel farkı, müzelerin disiplinlerarası bilgi ile donanmış ve bu bilgiyi sürekli güncelleme zorunluluğunun yanısıra, malzemesini depolama, tanımlanma, kimliklendirme, bunun için tarih, sanat tarihi (müzografi) ve müze bilgisine dayalı zorlu bir çalışmayı başarma, yapıtları korumak, onlara bakmak, gerekirse onarmak için gerekli fiziksel, teknolojik ve çağdaş bilimsel koşulları sağlama, ve tüm bu birikimi müzebilimsel açıdan kuramsal bir çerçevede konumlandırma sorumluluğu belirler. Öte yandan yapıt, bir sergi mekanının değil bir koleksiyonun parçası olarak da müzede, sanat galerisinde olduğundan daha farklı bir anlam ve önem taşır.
..................................................................................................................................................................
Metnin tamamı için >>>

Çağdaş Sanat Müzelerine Doğru…
Dilek Şener

Hacettepe Sanat Müzesi'nin oluşum süreci ve bunu besleyen temel düşünceler doğrultusunda biriken koleksiyonu ile toplumda entelektüel bir bakışı/kültür birikimini temsil eden "müze" kavramının bugüne kadar yayınlanmış çeşitli yazılardaki görüşleri, bu başlık altında -sınırlı da olsa- derleyip, toparlamamız için bir zemin oluşturdu. Ne ölçüde başarılı oluruz? Bu tartışılır! Müzemizin yaşadığı şehrin "görsel-kültürel" yapısına farklı bakış açısı kazandırma gibi bir hedefi varsa ve buna müze olarak seçilen mekanın fiziki şartları elverdiğince uygun hale getirilerek nefes alacağı şehirde sanat için eksiklikleri giderme "misyonu"nu da eklersek; "neden müze?", "müze nedir?" ve "neden gereklidir?" sorularına yanıt arayarak biraz da olsa zihinlerde oluşan bulutlanmaları aralamak gerektiğine inanıyoruz.
....................................................................................................................................................................
Metnin tamamı için >>>

Hacettepe Sanat Müzesi, 06610 Sıhhiye/Ankara Tel: 0.312.305 43 43 Faks: 0.312.310 23 66 muze@hacettepe.edu.tr